Flor

Verzot op verpleegkunde!

Leuke Links

Films, muziek, boeken en tv-series beoordeeld door verpleegkundigen.
www.nursingadvocacy.org/media/media.html

Leuk forum.
www.ziekenhuisforum.nl/forum/

Nuttige info over verpleegkunde.
www.verpleegkunde.2link.be

Beroepsvereniging voor verpleegkunde en vroedkunde in Vlaanderen.
www.nvkvv.be

Getuigenissen

“De meeste mensen hebben een verkeerd beeld van ouderenzorg.”

Corine Steenwinkel Verpleegkundige Heilig Hart Tienen

"Op onze afdeling worden patiënten verzorgd die na een letsel of ingreep een langere maar actieve opvang in een ziekenhuisomgeving nodig hebben. Concreet gaat het om patiënten die door hun hoge(re) leeftijd een langere revalidatie nodig hebben na, bijvoorbeeld een heupoperatie.
De meeste mensen hebben een totaal verkeerd beeld van ouderenzorg. Onze afdeling is geen was- en plasafdeling... In de eerste plaats is het medisch heel gevarieerd, we oberseveren onze patiënten nauwgezet omdat de kleinste gedragsverandering van belang is. Je moet je inleven in de belevingswereld van een patiënt.
Onze dagelijkse observaties zijn belangrijk om de therapie en training af te stemmen op de evolutie van de patiënt, daarom steken wij veel tijd in intern overleg. Uiteraard met de artsen maar ook met kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten en de dienst maatschappelijk werk, maar ook met de familie en de thuiszorg. Veel van onze patiënten kunnen immers niet gewoon opnieuw naar huis.”